کاربر mahdedamarchilu

عضوی به مدت 1 سال (از سپتامبر 11, 2015)
عنوان کاربری: مدیریت اصلی
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش مخفیانه پست ها
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی
نام کامل: مهدی دمرچیلو
موقعیت:
وبسایت: http://dmf313.ir/
درباره:

فعالیت توسط mahdedamarchilu

امتیاز: 10,100 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 0All questions by mahdedamarchilu ›
پاسخ ها: 190 (8 انتخاب به عنوان بهترین) — All answers by mahdedamarchilu ›
دیدگاه ها: 59
...